Handboek taalbeleid
Auteur: Resi Kompier & Erin Wagenaar
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.95
Jonge kinderen en taal - een fascinerend onderwerp. Dit boek is bedoeld voor mensen die werken met jonge kinderen, zowel meertalige als Nederlandstalige, zowel taalsterke als taalzwakke kinderen. Het is bedoeld om als steun te dienen bij het ontwikkelen van beleid voor de taalstimulering van al deze kinderen in de groep. Steeds meer kinderen maken immers gebruik van voorschoolse opvang, en veel van deze kinderen zijn gebaat bij extra aandacht voor hun taalontwikkeling.
Het boek is vooral bedoeld voor leidsters in kindercentra, maar zeker ook voor directies en medewerk(st)ers van instellingen die te maken hebben met het vormgeven van het (taal)beleid in deze centra. Ook voor opleidingen is het boek zeer geschikt.
Veel van wat in het boek staat, is ook bruikbaar voor de onderbouw van het basisonderwijs. Het denken over hoe taal gestimuleerd kan worden, en de keuzes die daarbij horen, zijn immers niet exclusief voor de kinderopvang. Er worden echter in het boek geen specifieke richtlijnen gegeven voor de leeftijdsgroep boven 4 jaar.

Andere boeken binnen Pedagogiek