Tijdschrift voor Rehabilitatie 2008 - 2
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
Redactioneel ⎜ Annette Plooy
Langverblijvers in de psychiatrie. Een epidemiologische beschouwing over hun omvang en samenstelling ⎜ Durk Wiersma en Bram Pijl
Bild ⎜ Diepwatercollectief
In memoriam Joop van den Bogaard
Lezing ‘Van verblijf naar herstel’ ⎜ Annette Plooy
Lezing ‘Herstel buiten beeld!?’ ⎜ Jos Dröes
Lezing ‘Over de noodzaak om niet te bewegen’ ⎜ Wilma Boevink
Icon Franco Basaglia ⎜ Detlef Petry en Jaap van Weeghel
Herstel Mijn verhaal ⎜ Lidia van der Klei
Dienstbaar zijn aan mensen met een ernstig psychisch lijden. Samen onderweg naar geborgenheid en bevrijding ⎜ Detlef Petry
Presentie ⎜ Marlieke de Jonge
Toen Diseasemanagement in de ggz: heel de mens of heel de zorg? ⎜ Louise Olij
Re-habs
Seks, maak het bespreekbaar! ⎜ Rianne van Laarhoven
PRAXIS Broos vertrouwen ⎜ Marianne Bassant
FEED Utopia ⎜ Hans Kroon

Andere beschikbare nummers of artikelen