Geron 3 - 2008
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
1 Redactioneel | Max de Coole & Toon Verlaan
Weg met de ouderenzorg?

4 Transitiemanagement | Roel van Raak, Jord Neuteboom, Jan Rotmans
Er zijn meer fundamentele veranderingen nodig om de problemen in de zorg op te lossen. Transitiemanagement is een sturingsaanpak om veranderingen te stimuleren en bij te sturen.

9 Van ziekte naar gezondheid: ondernemerschap in de ouderenzorg | Monique Stavenuiter & Rally Rijkschroeff
De seniorisering vereist een cultuuromslag in denken over ziekte en gezondheid, die aansluit bij mondige en zelfredzame generaties ouderen.

11 Maat: samenwerken én concurreren | Peter Weyers
Met een nieuwe rolopvatting laten regionale aanbieders zien hoe het juiste kan gebeuren in de zorgmarkt

16 Interview met Martin Boekholdt | Henk Bakkerode & Christina Mercken
Ouderdom is geen onverzekerbaar risico. Je kunt er je hele leven over nadenken en op voorbereiden.

21 Bekwaamheid van kwetsbare ouderen | Joop J. Belderok
Onvoorwaardelijk geloof in kundigheid en bekwaamheid van kwetsbare ouderen vraagt om nieuwe vormen van solidariteit

25 De opbrengst van het Landelijk Dementieprogramma | Jeroen Schumacher & Sabine Corpeleijn
De opbrengsten van het succesvolle Landelijk Dementieprogramma in kaart; wat zijn de werkzame bestanddelen, de invloed en de nog in te lossen beloften voor de toekomst?

28 Het Wmo-loket: brede, persoonsgerichte keuzeondersteuning of alleen een extrastap? | Anne Marie van Bergen
Het Wmo-loket heeft meerwaarde als uitgegaan wordt van de situatie van de oudere en het toegang biedt tot het gehele lokale voorzieningennetwerk.

31 Discussie
‘De politiek correcte slogan design for all speelt per definitie onvoldoende in op verschillen in leefstijl tussen - ook oudere- burgers’

34 Gedicht | Karel N.L. Grazell
Tachtig

35 Integrale ouderenzorg – integrale hulpverleners? | Marleen Goumans & Evelyn Finnema
De zorgverlening aan ouderen moet afgestemd worden op de persoon in zijn context. Wat betekent integrale zorg voor de opleiding van de toekomstige hulpverlener?

38 Verborgen armoede onder 65-plussers | Trudi Nederland & Monique Stavenuiter
Hoeveel 65-plussers leven in Nederland onder het bestaansminimum? Onderzoekers geven een beeld van de omvang en gevolgen. Zij doen voorstellen om deze armoede te bestrijden.

41 Standpunten over het dichten van het AOW-hiaat | Pieter Omtzigt, Fatma Koser Kaya, Fons Luijben, Stef Blok, Menno Meihuizen
Vier parlementsleden en de VNG geven hun standpunt over hoe in Nederland de armoede te bestrijden en te voorkomen dat inwoners - veelal migranten - met een AOW tekort moeten leven.

45 Column | Christina Mercken
Muzikale levensloop

46 Seniorencommunities: serieuze trend of conversation piece? | Jeroen Singelenberg
Experimenteel onderzoek met woonbeelden onder vitale senioren naar de interesse in wonen rond een vrijetijdsthema of in een gemeenschappelijke woonvorm.

50 Gerōngrafiek | Hanna van Solingen
Na pensioen bewegen ouderen meer

51 Nodig zijn en nodig hebben. Landelijke proef met de burenhulpcentrale | Rob Bos
Nodig hebben en nodig zijn: de landelijke pilot burenhulpcentrale heeft geleerd dat hulp aanbieden makkelijker is dan hulp vragen.

55 In uitvoering | Ad Bergsma
Preventieve cursus stimuleert succesvolle veroudering. De cursus ‘Op weg naar de gouden jaren’ geeft ‘beginnende’ ouderen de kans zich succesvol voor te bereiden op de nieuwe levensfase.

57 Boekbespreking | Paul Mercken Arko Oderwald, Koos Neuvel, Cees Hertogh, Wim van Tilburg (red.),
Schrijven tegen de tijd. Over de kunst van het ouder worden

60 Van oude mensen en de dingen die nog komen? | Fleur Thomése & Ad Bergsma
De beelden van ouder worden veranderen en kloppen niet altijd met de werkelijkheid, zo blijkt uit onderzoek.

64 Informele gebruikersinvloed in zorg- en welzijnsinstellingen | Marc Hoijtink & Evelien Tonkens
Informele gebruikersinvloed is van groot belang en blijft vaak onderbelicht in het debat over zeggenschap van cliënten.

69 Gesignaleerd | Inge Klück

71 Actief ouder worden | Christina Mercken
De wirwar ontward voor ouderen

Andere beschikbare nummers of artikelen