Geron 1 - 2008
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
In dit nummer

1 Redactioneel | Max de Coole & Frits de Lange
Ouderen en levensvragen

4 De omgang met levensvragen in een veranderend levensbeschouwelijk landschap |
Frits de Lange
Levensvragen gaan over wat mensen ten diepste drijft en beweegt. Ouderen worden op een eigen manier met levensvragen geconfronteerd, specifiek voor hun levensfase. Ze zoeken steeds minder antwoord binnen gedeelde levensbeschouwelijke tradities.

8 Levensvragen en ontwikkelingstaken van de ouderdom |
Alfons Marcoen
Er ligt een historische pionierstaak voor ouderen om inhoud te geven aan de derde en vierde leeftijd, in het bijzonder op het terrein van levensvragen.

12 Humor en vertwijfeling in het latere leven |
Heather Thomson
Humor kan ons helpen om te gaan met het ouder worden. Het komt voort uit de meer lachwekkende manieren waarop wij, uit zwakte en trots, onze geestelijke ontwikkelingstaak om integer te zijn proberen te omzeilen.

16 Jacobine Geel: ‘Goed dat voldongen antwoorden in het museum zijn bijgezet’ | Henk Bakkkerode en Arie van der Marel
Levensvragen vindt Jacobine Geel ‘oneindig boeiend.’ Maar de programmamaker en theologe is wars van dogmatiek, want ´er is eigenlijk geen levensvraag meer als je het allemaal al weet.´ Een interview.

21 Als esdoornbladeren in de herfst | Carlo Leget
Een pleidooi voor een eigentijdse kunst van het ouder worden waarin vijf levensvragen centraal staan, geďnspireerd op de laatmiddeleeuwse stervenskunst.

25 Op weg naar een expertisenetwerk levensvragen en ouderen | Christien Begeman
Begin 2008 start het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Doel is om het thema levensvragen goed op de agenda te krijgen in beleid en praktijk van de ouderenzorg.

29 Centrum Ouderen en Levensvragen speelt in op hiaat in de zorg aan huis | Max de Coole & Kees Scheffers
In antwoord op levensvragen van ouderen ontstaan nieuwe werkvormen voor geestelijke verzorging. Het Centrum Ouderen en Levensvragen te Nijmegen is hiervan een voorbeeld.

32 Leeftijd en culturele achtergrond in de ouderenzorg | Gert Toes
Een beschouwing over de rol van culturele bagage en verschil in leeftijd vanuit de praktijk van de verzorgende in het verpleeghuis.

35 Discussie | De voortgaande secularisatie laat ouderen met hun levensvragen in de kou staan

37 Boekbespreking | Joep Dohmen Frits de Lange,
De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen

39 Van oude menschen… De derde leeftijd en de letteren | Paul Mercken
In 2008 vindt de 73e Boekenweek plaats

41 Groepswonen voor oudere migranten | Toon Verlaan
Woongroepen voor oudere migranten lossen voor een deel de problematiek van de eerste generatie migranten op: samen wonen met mensen uit eenzelfde cultuur, ondersteund door de eigen verenigingen.

45 Langer doorwerken en de kunst van het verleiden | Willem Peeters & Jan Vis
Of ouderen langer zullen doorwerken hangt niet af van overheidsmaatregelen, maar eerder van wat bedrijven doen aan de verdere loopbaanplanning van medewerkers rond de vijftig.

48 In uitvoering | Wilma Kannegieter
Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening leren de Levenslijn Interviewmethode in combinatie met internet te gebruiken als instrument voor hun beroep.

52 Column | Christina Mercken
Lachen om veroudering

53 21 jaar HOVO: de meerwaarde van oudereneducatie | Stan Verdult
Stan Verdult nam deel aan een HOVO-cursus en kwam tot de ontdekking dat deze geen context vormt voor ouderen om een meer specifieke gedeelde identiteit te ontwikkelen.

57 Gerongrafiek NIDI | Gijs Beets
(NIDI)Vergrijzing en de instroom in zorginstellingen

57 Werken na 65 als noodzaak | Hanna van Solinge, Kčne Henkens & Anne Oosterbaan
Wie is er bang voor?

59 Actief ouder worden | Joke Meindersma
Ouderen als ambassadeur voor vrijwilligerswerk

61 Gesignaleerd
Publicaties & congres

64 Gedicht | Jan Sperna Weiland

Andere beschikbare nummers of artikelen