PIP 44 [Buitenspelen is ook bewegen | Filosoferen met kinderen gaat niet vanzelf | Geef slachtoffers
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Artikelen

Buitenspelen is ook bewegen
Kees Both en Josine van den Boogaard

‘Het gaat om meer dan spelen’
Bas Levering

Filosoferen met kinderen gaat niet vanzelf
Wouter Pols & Denise Zweere

Geef slachtoffers van kindermishandeling een stem
Elly Stapel-van der Hoek

Het schoolplein als publiek domein
Ton Notten

Over pedagogische kwaliteit gesproken
Ton Beekman

Rubrieken

Redactioneel
IPIP
Stoplap
Bio
Blikopener
Generatie M
Pedagogisch Nieuws
Hemelbestormers
Op schrift
Down & Out
Agenda

Andere beschikbare nummers of artikelen