Ouderschap & Ouderbegeleiding 2007 - 3
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels
Nachtmerrie

THEMA 1: ‘PROTOCOL’ = PROFFESIONELE ZELFDISCIPLINE
Alice van der Pas
Inleiding op het thema

Merian Bouwmeester-Landweer
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet- OKé omstandigheden. Een bijna-bewezen-evidente interventie

Alice van der Pas
Protocol, programma, draaiboek, vragenlijst, richtlijn, stappenplan of checklijstje – ŕls ze maar streng zijn!

Anna Bakker
Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult’ – een draaiboek in wording?

Alice van der Pas
Klinisch verantwoord leentjebuur spelen

Matti van Wifferen
Van ‘daar gaat ie weer’ naar ‘zo gaat ie voortaan’. Voorbeeld van een zelfontwikkeld
draaiboek

Frans Beelen
Gezins-Creatieve-Therapie met de Aardstra’s

THEMA 2: ‘ACH VADERLIEF’.
Bert Krapels en Louise van den Broek
Inleiding op het thema

Louise van den Broek
Vaders voor het stereo-effect

Bert Krapels
Angst bij vaders, angst bij kinderen

Tejo de Bruijn
De cirkeltechniek: geen verdeling in vaders en moeders maar in rollen

Louise van den Broek
Diversiteit in Vaderschap

Bert Krapels
Is er een probleem met vaders?

RUBRIEK
Tussen Scylla en Charybdis
Ingrid ten Berge en Machteld Zwikker
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties

LITERATUUR
Recensies
Erik de Belie & Geert van Hove
Ouderschap onder druk

Jacqueline Cuppen
A matter of trust

Ria van Asselt
Uit huis geplaatst

Nota Bene

Andere beschikbare nummers of artikelen