Passage 1 2001 hoofdstuk 10
Tijdschrift: Passage
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 1.95
Passage is een vaktijdschrift voor psychosociale rehabilitatie. Rehabilitatie is een domeinoverstijgende werkwijze. Passage is onder meer bedoeld voor werkers in de maatschappelijke opvang, psychiatrische ziekenhuizen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie, zorgcoördinatie- en casemanagementteams.

Andere boeken binnen Psychiatrie