Humanist 2006 - 1
Tijdschrift: De Humanist
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 3.90
DOSSIER 1

4 Vijftig jaar na Boedapest 1956 ‘Wij werden gezien als helden’
7 Nederlandse reacties op de Hongaarse opstand ‘In edele verontwaardiging de vuisten gebald’
10 Van goulashcommunisme tot glasnost Eerherstel met horten en stoten


DOSSIER 2

14 Zestig jaar Humanistisch Verbond ‘De grondslagen zijn actueler dan ooit’
17 ‘Humanistische waarden zijn niet vanzelfsprekend’ Interview met HV-directeur Ineke de Vries
19 ‘Het wordt tijd voor een strijdbare revival’ Rondetafelgesprek met Jong HV


OPINIE

2 Boudewijn Chorus: Nucleair antisemitisme
13 Esther Gerritsen: Dansen in de kathedraal
21 Mohammed Benzakour: Fatale bemoeienis
26 Dirk Verhofstadt: Onfray’s deconstructie van jodendom, christendom en islam
29 Max Pam: Universele waarden
33 Michose: De pretentie van preventie
41 Carrie: Daklozenopvang


WERELDBERICHT

22 Pakistan: ‘De slachtoffers hebben nog jaren hulp nodig’


ANALYSE

36 Stan van Houcke: Historicus Ronald Wright over de keerzijde van de vooruitgang


RUBRIEKEN

30 Werk in Uitvoering
34 De DoorDenker
42 Zoom
44 Vers van de pers
45 Agenda
47 Cartoon

Andere beschikbare nummers of artikelen