PiP 37 [Maatschappelijke stage | Is opvoeding een zaak van de overheid? | Kinderen proeven kunst]
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Lenie van den Bulk

Verplichte opvoedingsondersteuning moet!
Interview met Rinda den Besten
Bas Levering

Is opvoeding een zaak van de overheid?
Wim Slot

Als je niet uithaalt wat er inzit
Geert Driessen

Wie zit er straks op het schellinkje?
Lara ten Broeke & Willem Bosveld

De leefwereld in het levensbeschouwelijk onderwijs
Ton Roumen

Andere beschikbare nummers of artikelen