PiP 26
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Grootouders zijn geen opvoeders
Age Visser

‘Het kind moet erop kunnen vertrouwen dat het goed komt’
Interview met Van der Gaag
Bas Levering

De paradox van het bijzonder onderwijs
Wim Westerman

Over de identiteit van het openbaar onderwijs
Wiel Veugelers en Ewoud de Kat

Geweld is fun?
Frans Spierings & Toby Witte

Liever meer verhaal en minder moraal
Bas Levering


Andere beschikbare nummers of artikelen