PiP 20 [Pedagogisch Deltaplan | Pieter Kousemaker | Stiefgezinnen | Praten pesten]
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Stiefgezinnen
Ietje Heybroek-Hessels

‘Ik zie wel iets in een pedagogisch Deltaplan’
Interview met Pieter Kousemaker
Bas Levering

Zijn rekenhulpmiddelen wel echte húlpmiddelen?
Annelies van Gool

Hulpmiddel of keurslijf?
Liesbeth van Hoof

Artikel 23 en de post-Pim-woede
Met bijdragen van Ton Notten, A.C. Maas en Edu Dumasy

De pest aan praten
Anja Donkers

Met de bagage van thuis op de rug uithuis geplaatst
Frieda Voorhorst

Andere beschikbare nummers of artikelen