PiP 14 [Toets | Joop Hellendoorn spelen | Depressie meisjes | Onderwijskunde | Alcohol | Tomatis]
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Toetsen op school: de hoogste tijd voor bijsluiters!
Ad Boes

‘Kinderen spelen om te spelen’
Bas Levering

Depressie: Waarom vooral bij meisjes?
Tineke van der Vliet-Ertman

Onderwijskunde in Nederland: een hard oordeel
Theo Oudkerk Pool

Een goed boek voor (w)elk kind
Margriet Chorus

De Tomatis-methode
Gabriela Nastasiu

Is straf nodig?
Laila Mandal

De moeizame weg naar zelfstandigheid
Arend Verschoor

Andere beschikbare nummers of artikelen