Alert en ondernemend
Auteur: SWP, Uitgeverij
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 1.95
InhoudsopgaveVoorwoord 4
Inleiding en verantwoording 6
1. De opdracht 6
2. De interpretatie van de opdracht 7
3. Indeling in drie segmenten 10
Preambule 12
4. Beroep in verandering 12
4.1 Waartoe levert CMV een bijdrage? 13
4.2 Waar vindt CMV plaats? 16
4.3 Wie zijn de klanten? 18
4.4 Hoe wordt het werk uitgevoerd? 20
5. HBO-niveau vereist 23
5.1 Overwegingen 23
5.2 Kenmerken van het HBO-niveau 24
6. Gevolgen voor het onderwijs 28
6.1 Ontwikkelingen binnen het HBO 28
6.2 Competentiegericht leren 28
6.3 Leren leren 30
6.4 De beginnende beroepsbeoefenaar 30
De competenties van de beginnende CMV’er 32
Segment 1: Agogische dienstverlening 32
1.1 Oriënteren en contactleggen 33
1.2 Programmeren en organiseren 34
1.3 Begeleiden en leidinggeven 37
Segment 2: Bedrijfsvoering 39
Segment 3: Beroepsontwikkeling 42
Noten 44
Bijlagen
1. Leden projectorganisatie Landelijk Opleidingsoverleg CMV 45
2. CMV-opleidingen 46


Andere boeken binnen Pedagogiek