Themanummer Supervisie
Tijdschrift: SPH
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 3.95
Supervisie

Naast de sterk uiteenlopende andere vormen van begeleiding heeft supervisie duidelijk een eigen plaats en waarde. Maar blijft dat zo? Is deze vorm van begeleiding niet te duur en te tijdrovend? Is supervisie niet te soft voor deze tijd? Vragen genoeg om een themanummer aan supervisie te wijden. Vanuit uiteenlopende invalshoeken belichten verschillende auteurs de rol van supervisie.

De (verdere) ontwikkeling van supervisie in Nederland
Supervisie is er in soorten en maten. Bert Coenen gaat in op de historie van drie supervisieconcepten: het Nederlandse Supervisieconcept, een supervisieconcept voor de psychotherapie en een integratieve supervisiebenadering. Maar supervisie is geen statisch gegeven. Coenen laat zien hoe supervisie zich mogelijk verder kan ontwikkelen.

Van hoofdrolspeler naar regisseur
Over de inhoud van supervisie, coaching en andere begeleidingsvormen is men nog lang niet uitgediscussieerd. Ook het rendement van de verschillende vormen ten opzichte van elkaar is onderwerp van gesprek. Leida Schuringa bespreekt het belang van supervisie in vergelijking met andere methodieken en hoe supervisoren daaraan kunnen werken.

Het gereedschap van de supervisor: timmerdoos of grabbelton?
Supervisie is niet iets wat je er ‘even leuk bijdoet’. Een bekwame supervisor steekt tijd en energie in de eigen opleiding en vorming. Sijtze de Roos zet uiteen wat een supervisor moet kunnen. Goed gereedschap en een passende gereedschapkist zijn van belang, maar daar dient zorgvuldig mee omgegaan te worden.

Begeleiding binnen vraaggestuurd leren
In september 2003 is Hogeschool Windesheim gestart met de brede implementatie van vraagsturing. Het aanbod van onderwijsprogramma en -proces is niet langer het uitgangspunt, maar het leer- en ontwikkelingsproces van de student, in wisselwerking met zijn maatschappelijke omgeving. Een verslag van drie werkgroepleden.

Andere beschikbare nummers of artikelen