Zorg voor zelfstandigheid
Auteur: Belderok, Joop J.
Categorie: Senioren

Prijs: € 12.95
Ouderen, die naar een verzorgingshuis of verpleeghuis verhuizen, leveren niet alleen hun portemonnee in, maar vaak ook hun zelfstandigheid. De overheid en de ziektekostenverzekeraar nemen de portemonnee over en stellen zich verantwoordelijk voor de financiŽn van verblijf en verzorging. Management en medewerkers nemen de regie van het dagelijks leven over. Ondanks recente wetgeving worden structuren er als knellend ervaren.
Er is weinig tot geen ruimte voor participatie. Bewoners hebben geen toegang tot mogelijkheden om zelf hun leven vorm te geven. Ook hebben zij vaak geen invloed op de leefomgeving waar zij 24 uur per etmaal verblijven. Steeds meer ouderen protesteren tegen deze situatie.

Het beeld van bewoners in instellingen vertoont grote gelijkenis met maatschappelijke beelden over ouder worden en ouderen. Zeker ouderen boven de 75 zijn teruggedrongen naar de marge van de samenleving, vanuit de veronderstelling dat zij tot niet veel meer in staat zijn. Nederlandse verzorgingshuizen en verpleeghuizen functioneren op basis van die maatschappelijke opvattingen.

In deze studie worden structurele factoren benoemd die van invloed zijn op de mogelijkheden tot participatie van bewoners. In het verlengde daarvan wordt beschreven wat hierbij de rol is van het handelen van management en medewerkers. Geconstateerd wordt dat veel verschijnselen die zich in instellingen voordoen gelijkenis vertonen met die in de moderne samenleving, zoals asymmetrie, macht, dominantie van geld en rationele kennis. Het is van belang deze dynamiek te begrijpen om grip te krijgen op hetgeen zich binnen instellingen afspeelt tussen bewoners en medewerkers en management.

De moderniseringstheorieŽn van Michel Foucault, JŁrgen Habermas en Anthony Giddens verschaffen theoretische kaders om tot een verhelderende interpretatie te komen van verschijnselen binnen instellingen. Het leidt tot de conclusie dat de rol van de klassieke intramurale instelling uitgespeeld is in de moderne Nederlandse samenleving. Immers ouderen zijn in principe vrije en terzake kundige mensen, ondanks ziekte of handicap, die recht hebben op nieuwe arrangementen van wonen, welzijn en zorg. Gewoon zelfstandig wonen in zorgvriendelijke buurten en wijken lijkt de nieuwe ontwikkelingsopgave voor organisaties voor ouderenzorg te zijn.


Klik hier voor de inhoudsopgave