Pedagogisch beleid
Auteur: Huiskens, Aafke
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.95
Meer dan honderdduizend kinderen tussen nul en twaalf jaar bezoeken in ons land een kindercentrum of gastgezin. Deze kinderen stappen vanaf dat moment in een andere wereld. Hun ouders delen een gedeelte van de week de opvoeding met groepsleidsters of gastouders die zij daarvoor nog niet kenden. Zij krijgen te maken met - hen vaak onbekende - opvoedkundige afspraken en regels die moeten zorgen dat kinderen van verschillende aard zich veilig en naar hun eigenheid kunnen ontwikkelen.

Door het pedagogische beleid op schrift te stellen geef je als kinderopvangvoorziening inzicht in het hoe en waarom van de gemaakte afspraken. je maakt het opvoedkundig handelen binnen de muren van de voorziening zichtbaar en toetsbaar. Ouders krijgen zo de informatie die zij nodig hebben om bewust voor dit kindercentrum of dát gastgezin te kiezen.
Maar het formuleren van een gemeenschappelijke manier van opvoeden binnen een kindercentrum is geen eenvoudige opgave. Er zullen de nodige moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden. Bovendien: hoe bereik je dat alle betrokkenen achter het pedagogisch beleid staan?

Pedagogisch beleid voor kindercentrum en gastouderbureau biedt het werkveld praktische ondersteuning: een handleiding die stap voor stap helpt het eigen pedagogisch beleid concreet op papier te zetten, een beleid waar alle betrokkenen zich in zullen kunnen vinden.

Andere boeken binnen Pedagogiek