De Menselijke Mens
Auteur: van Acker, prof.dr. Juliaan
Categorie: Theologie algemeen

Prijs: € 8.00
HeT MeNSeLijKe LIGT BuITen
De OBJeCTIeVE WeģKelijKheID


Er is een tijd geweest waarin iedereen dacht dat de aarde plat was. In wat voor onwaarheid gelooft de massa nu? Als de aarde plat zou zijn, waagt niemand zijn leven met reizen naar verre, onbekende gebieden. Wat voor gebieden blijven nu verborgen voor de mens? Wie gelooft dat de aarde plat is, lacht diegene uit die beweert dat wij leven op een reusachtige bol en in ongeciviliseerde samenlevingen werd die vermeende ketter op de brandstapel gezet. Wie wordt nu uitgelachen, vernederd en genegeerd?

Er is een tijd geweest waarin de mensen gelovig waren en op zondag trok de gehele gemeenschap naar de kerk. Wat is er in de plaats gekomen van dit geloof en waar gaan de mensen nu heen? Toen was God voor de mensen bijna een bekende, een goede vader. Nu wordt de naam van God vooral genoemd in vloeken en door een handjevol politici om stemmen te winnen. Toen zochten de mensen steun bij God en bij heiligverklaarde halfgoden. Nu verwachten zij hun heil van de wetenschap en de techniek of zij slikken medicijnen om hun lichamelijk en geestelijk lijden te verzachten. Is dit nu een ander geloof met afgoden die God definitief hebben verdrongen, of opent de wetenschap de weg naar de ultieme waarheid? Is de waarheid van vandaag er een waarvan nooit meewarig gezegd zal worden: hoe was het mogelijk dat mensen daar ooit in geloofden?

Er is een tijd geweest waarin het leven op aarde gezien werd als een voorspel op een eeuwig leven. God was oneindig en alle aardse dingen waren betrekkelijk. Nu hebben wij de welvaart, leven we lang en worden we steeds opnieuw betoverd door nieuwe, begerenswaardige ontdekkingen. Is het mysterie van een rijk dat niet van deze wereld is, nu vervangen door de magie van de high tech-samenleving? Zijn de duivels en boze geesten van weleer nu vervangen door onze angsten voor nucleaire rampen, voor aids en voor het internationale terrorisme?

De menselijke geest raakt makkelijk verstrikt in het web van de algemeen aanvaarde ideeŽn, want hoe is het anders te verklaren dat de meest voor de hand liggende dingen niet gezien of begrepen worden? Met een eenvoudig experiment kon worden aangetoond dat de planeet aarde bolvormig is, maar het menselijk voorstellingsvermogen schoot tekort door traditie en dwang van buitenaf. Een nog merkwaardiger voorbeeld hiervan deed zich voor in de middeleeuwen: toen lijken van ter dood veroordeelden werden opengesneden, zag men organen die niet klopten met de beschrijvingen van Galenus en Hippocrates, en toch zag men het niet omdat de teksten uit de oudheid voor de middeleeuwse mens onaantastbaar waren.

Andere boeken binnen Theologie algemeen