Kinderen in Europa najaar 2003 (5e editie)
Auteur: Kinderen in Europa
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 1.50
Dit is alweer de vijfde editie van Kinderen in Europa. In ieder nummer staat een thema centraal, en deze keer is dat het personeel inde voorzieningen voor jonge kinderen – hoewel enkele artikelen in dit nummer gaan over beroepsgroepen die zowel werken met kinderen in voorschoolse instellingen als met schoolgaande kinderen. Dit roept meteen een belangrijke vraag op: hoe ‘leeftijdsspecifiek’ moet het personeel zijn?
Aan de orde komen beroepsgroepen die zich uitsluitend bezighoudt met de jongste kinderen, maar ook een beroepsgroep (in Denemarken) die – naar eigen zeggen –werkt met mensen van 0 tot 100 jaar!
In sommige artikelen worden nieuwe beroepen beschreven, zoals de opvoeder- leerkracht in Spanje en Zweden, die wordt opgeleid om te werken met kinderen vanaf de geboorte, en het Deense‘pedagogen’ beroep dat verschillende opvoederberoepen integreerde in één beroep. Andere artikels gaan over het creëren vaneen personeelsbestand dat divers is en openstaat voor de behoeften in de buurtgemeenschap.
Een onderliggende vraag is of professionalisering en een divers personeelsbestand wel te verenigen zijn, en, als dat al het geval is, onder welke voorwaarden.


Andere boeken binnen Pedagogiek