Kinderen in Europa najaar 2002 (3e editie)
Auteur: Kinderen in Europa
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 1.50
Dit is het derde nummer van Kinderen in Europa. Het thema is deze keer: ouderparticipatie in voorzieningenvoor jonge kinderen.
De bijdragen uit de verschillende landen weerspiegelen allemaal de Europese tendens om meer aandacht aan ouders te geven en het kind te bekijken vanuit zijn familiale context. De bijdragen uit Frankrijk, Italië en Spanje gaan over ondersteunende diensten die een antwoord bieden op nieuwe behoeften van ouders. Die behoeften zijn ontstaan door de veranderende sociale context.
Monteserrat Jubete omschrijft het treffend als ‘een soort van atomisering van de sociale verhoudingen’.Ouders (vooral - maar niet alléén - moeders) raken geïsoleerd daar waar de traditionele steun en omkadering van het ouderschap verdwijnt.
In Italië ontstonden nieuwe vormen van dienstverlening vanuit de gemeentelijke centra. In Frankrijk daarentegen groeiden deze diensten buiten de bestaande structuren om, maar ze werden wel officieel erkend en gesubsidieerd.
De nadruk op een sterke, gelijkwaardige relatie tussenouders en begeleiders is in Spanje nauw verbonden met de geschiedenis van de her democratisering in het post-Franco tijdperk. Het Deense artikel behandelt de betrokkenheid van ouders in het beheer en het beleid van kinderopvangcentra via gekozen ouderraden. In Denemarken zijn decentralisatie en lokale democratieën sterke traditie geworden in alle voorzieningen die deel uitmaken van het dagelijks leven van gezinnen.


Andere boeken binnen Pedagogiek