Geestelijke verzorging
Auteur: Lang, Yvonne M.C.
Categorie: Geestelijke gezondheidszorg

Prijs: € 4.95
De mens heeft door de eeuwen heen gezocht naar de betekenis en de zin van het leven. Hij ontkomt er niet aan zijn bestaan zin te geven, bepaalde dingen wel of niet te waarderen, betekenis toe te kennen en ordening aan te brengen. Zinvragen komen vooral voor daar waar de confrontatie met de kwetsbaarheid van het bestaan groot is. In crisissituaties staan mensen stil bij de vraag wat ze nog aan het leven hebben. Ze worden op zichzelf teruggeworpen en moeten zich opnieuw oriŽnteren. Vaak hebben ze daar hulp bij nodig van anderen.

In dit boek is getracht de hulpverlening, in het bijzonder toegespitst op de psychiatrisch patiŽnt, te verhelderen. Tot de onderwerpen behoren onder meer de existentiŽle dimensie en het mysterie van het bestaan, zinvragen en zingevingskaders, geestelijke stromingen, spiritualiteit, religie, mystiek en meditatie, de psychiatrische patiŽnt en zijn bestaansproblemen. De auteur gaat in op de vraag Ďhoe met dit alles kan worden omgegaan in het hulpverleningsverband''. Besproken wordt de inhoud van de begeleiding, de grondhouding, het gebruik van verhalen, leeraspecten en beleidsmatige aandachtspunten voor de ontwikkeling van de geestelijke verzorging in georganiseerd verband. Ook heeft de auteur beschrijvingen opgenomen van patiŽnten en gesprekken uit de dagelijkse praktijk.

Dit boek is een gids voor hulpverleners en begeleiders die werken met mensen in nood. Het is in het bijzonder geschreven voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (psychiaters, psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, sociotherapeuten). Ook huisartsen, gezinsverzorgers, wijkverpleegkundigen, pastores en predikanten, zullen thema''s vinden die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk. Tevens is het geschikt voor docenten en studenten in opleiding voor de psychiatrische hulpverlening en het welzijnswerk.

Andere boeken binnen Geestelijke gezondheidszorg