Methodiek integrale hulpverlening
Auteur: R. Haasken, E.v.Hierden & R.Kievitsbosch
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.95
In Methodiek integrale hulpverlening wordt een nieuw model voor de uitvoering van ambulante jeugdhulpverlening beschreven. Dit model is ontwikkeld vanuit de praktijk - het werk met jongeren met meervoudige problematiek - en wordt in veel organisaties voor ambulante jeugdhulpverlening toegepast.
De methodiek biedt (aankomend) hulpverleners een handzaam kader voor hun werkzaamheden. Problemen van jongeren worden in samenhang geanalyseerd én aangepakt. Op deze manier is de kans op een structurele verbetering van de situatie van jongeren het grootst.
De beschrijving volgt het hulpverleningstraject, dat wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De lijn van het hulpverleningstraject loopt van contactlegging, via verkorte analyse en probleemanalyse naar het plan van aanpak en ten slotte wordt het hulpverleningscontact afgesloten.
De beschreven methodiek is gericht op de uitvoerende praktijk van de ambulante jeugdhulpverlening en door de vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk ook zeer geschikt voor het beroepsonderwijs.

Andere boeken binnen Pedagogiek