Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen
Auteur: Didden, de Moor, Van Waesberghe, Buijsen
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 5.95
Bij jonge gehandicapte kinderen worden zowel in de thuissituatie als in de professionele instellingen vaak gedragsproblemen gesignaleerd. Deze problemen, zoals slaapproblemen, voedselweigering, stereotiep gedrag, vraatzucht en zelfverwondend gedrag, kunnen in ernst variŽren van licht tot zeer ernstig. Over de diagnostiek en de behandeling van deze gedragsproblemen bestaat in Nederland weinig of geen kennis. Doel van dit boek is hulpverleners die met jonge motorisch, zintuiglijk en verstandelijk gehandicapte kinderen werken, hulp te bieden bij het signaleren, analyseren en behandelen van gedragsproblemen.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen beschreven en wordt ingegaan op de omvang ervan en de betekenis van de syndromologie in dit verband. Het tweede deel heeft betrekking op het instrumentarium dat de hulpverlener kan gebruiken: een protocol voor gedragsbegeleiding, een overzicht van observatie-instrumenten en richtlijnen voor het methodisch uitvoeren van effectonderzoek. Het laatste deel beschrijft de behandeling zelf, uitgaande van verschillende typen handicaps en probleemgedragingen.

Vroegtijdige signalering en behandeling van gedragsproblemen is niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van het kind, maar ook vanwege de invloed op de ouders en het gezin. Om deze reden dienen hulpverleners die met jonge gehandicapte kinderen werken dit boek aan te schaffen. Wij denken hierbij aan orthopedagogen, psychologen en medisch specialisten, maar ook aan groepsopvoeders, leerkrachten en ambulante gezinsbegeleiders die ouders in de thuissituatie en op professionele instellingen bij de opvoeding begeleiden.


Andere boeken binnen Pedagogiek