Deugden van de humanistiek
Auteur: Alma, Hans
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 10.75
Humanistiek is een nog jonge, multidisciplinaire
menswetenschap, die zowel
qua inhoud als qua doel gericht is
op zingeving en humanisering.
De auteurs schetsen in deze bundel
een beeld van de humanistiek via
haar deugden: kwaliteiten die kenmerkend zijn voor humanistieke
onderzoekers, al was het maar als ideaal. Het gaat om deugden als
openheid, empathie, gezonde scepsis, betrokkenheid, verbeeldingskracht,
vertrouwen ľ om er slechts enkele te noemen. Maar ook
de valkuilen van deze voortreffelijke eigenschappen komen in deze
uitgave aan bod. Want het is duidelijk dat al dat moois soms in zijn
tegendeel kan omslaan. Openheid wordt leegheid, vertrouwen slaat
om in na´viteit, scepsis kan ontaarden in cynisme, en bij betrokkenheid
bestaat het gevaar van wensdenken. Over deze en andere
deugden en valkuilen wordt in dit boek gerefl ecteerd door onderzoekers
op het gebied van de humanistiek en aanverwante gebieden.
De hier besproken kwaliteiten en valkuilen zijn echter niet alleen
voor onderzoekers in de humanistiek maatgevend. Deugden van de
humanistiek dwingt ook andere wetenschappers tot zelfrefl ectie. Het
biedt waardevolle inzichten aan een breed veld van onderzoekers,
en aan hen die daartoe worden opgeleid.

De auteurs -Joachim Duyndam, Hans Alma en Ilja Maso- zijn allen werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek,
de meesten van hen aan de Universiteit voor Humanistiek.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen