Echte woorden
Auteur: Jorna, Ton
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 18.60
Ieder mens kent wel een verlangen naar echt contact om zich echt te kunnen uitspreken
en om daarover echte woorden te horen spreken, maar dat laat zich niet zo
vanzelfsprekend in praktijk brengen. Mensen lopen rond met schaamte, schuld en
eenzaamheid. En ook al zou het een geschenk zijn om over deze ervaringen met een
ander in contact te zijn, in eerste instantie vormt die ander daarvoor een obstakel.
Een geestelijk begeleider kan dan de betekenisvolle ander zijn die mensen zoeken
om hun situatie zodanig aan het woord te laten komen dat het hen goed doet.
Tegen de achtergrond van de actuele situatie van geestelijke verzorging en ontwikkelingen
als individualisering van levensstijlen en zingevingsvragen, komt in
Echte woorden aan de orde hoe levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit zich
tot elkaar verhouden en welke competenties geestelijk begeleiders heden ten dage
nodig hebben om mensen bij te staan in hun noodbeleving en verlangen.
Ton Jorna beschouwt een echt contact in geestelijke begeleiding als een mogelijkheid
om werkelijkheid toe te laten, waardoor ruimte ontstaat om levensthemaís als geleiders
van zelfwording en zinvinding door te nemen. Hij zet de beroepsuitoefening
van geestelijke begeleiding in een inclusief humanistisch perspectief uiteen.

Echte woorden is niet alleen bedoeld voor werkers in het veld en studenten in de
geestelijke of existentiŽle begeleiding, maar ook voor hen die hier in de een of andere
hoedanigheid bij betrokken zijn. Daarnaast richt Ton Jorna zich tot een ieder
die geÔnteresseerd is in een werkelijkheidsgetrouwe spiritualiteit of die zelf een
spirituele ontwikkeling doormaakt en weet dat het dan gaat om echte woorden.

Ton Jorna is universitair hoofddocent Geestelijke of ExistentiŽle Begeleiding aan de
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen