Horen, verstaan en uitwisselen
Auteur: Bru, Denijs
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 8.35
Horen, verstaan en uitwisselen bevat een aantal teksten over professionele gespreksvoering
en relatieopbouw in de hulpverlening. Daarin worden uiteenlopende
aspecten belicht, zoals empathie, contact, intimiteit en verbondenheid.
Centraal in de visie van Denijs Bru staan de vaardigheden van het horen van de
boodschap van de ander, het verstaan van wat de ander tot uitdrukking wil brengen,
en het vermogen daarover een zodanig gesprek te voeren, dat de ander tot een
beter begrijpen van zichzelf en zijn situatie komt. Daartoe is voor de hulpverlener
werken aan de persoonlijke conditie een belangrijke voorwaarde.
De gepresenteerde visie speelde jarenlang een rol in de opleiding van humanistisch
geestelijke begeleiders. Maar de teksten hebben een grotere reikwijdte. Ze zijn van
betekenis voor ieder die in professioneel verband mensen begeleidt.

Denijs Bru was vanaf de jaren 70 tot aan zijn afscheid docent gespreksvaardigheden
aan het voormalige Humanistisch Opleidings Instituut en aan de Universiteit voor
Humanistiek.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen