De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie
Auteur: Metz, Judith
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 20.40
De overheid wil meer burgerparticipatie. Uit divers onderzoek blijkt
dat Nederlandse burgers juist veel participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk
of door lidmaatschap van verenigingen. Judith Metz onderzocht
aan de hand van de vrijwilligersondersteuning van vereniging
Humanitas hoe dit zit. Het resultaat is een portret van de diverse
manieren waarop kleine groepen burgers, ondersteund door de vereniging
Humanitas, zich als vrijwillige bestuurder, vrijwillig coördinator of
uitvoerend vrijwilliger inzetten voor het welzijn van de Nederlandse
samenleving, en door dat te doen actief zijn in het publieke domein van
die samenleving.
Ten grondslag aan het portret ligt de vraag naar de betekenis van
vrijwilligersondersteuning van de vereniging Humanitas voor de
participatie van burgers. Het antwoord biedt inzicht in de betekenis
van intermediairen voor burgerparticipatie. Participatie vindt niet plaats
in het luchtledige, intermediairen vormen de basis. Intermediair is een
abstract begrip, het gaat om de schakel tussen burgers en de samenleving.
Dit onderzoek leert dat intermediairen zowel stimulerend als belemmerend
zijn voor maatschappelijke participatie. Zijdelings wordt zichtbaar
welke aspecten van de Nederlandse samenleving van invloed zijn
op de participatie van de Nederlandse bevolking. Daarmee wijst het in
de richting van enkele handelingsperspectieven zoals een laagdrempelige
inrichting van het publieke domein, terughoudendheid met
professionalisering en het daadwerkelijk serieus nemen van de voorwaarden
die burgers aan hun participatie stellen. Daarnaast is het tevens
één van de weinige onderzoeken naar humanistische praktijken in
Nederland.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen