De parabel van de blinden
Auteur: Alma, Hans
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 5.70
‘Zingeving’ staat in de belangstelling. Geestelijk verzorgers, psychotherapeuten,
managers en geďnteresseerden in het brede veld van religie en spiritualiteit:
ieder geeft er op een eigen manier invulling aan. Het is daarom
moeilijk af te bakenen waar het begrip nu precies voor staat.

Hans Alma, hoogleraar Psychologie en Zingeving aan de Universiteit voor
Humanistiek, onderzoekt in De parabel van de blinden hoe de vraag en het
verlangen naar zin opkomen in menselijke relaties. Zij laat zien dat zingeving
een kwetsbaar proces is dat samenhangt met fundamentele spanningen
in het menselijk bestaan. Mensen zoeken geborgenheid in het vertrouwde,
maar willen dat ook overstijgen omdat ze nieuwsgierig zijn naar
wat onbekend is. Zij willen zich in hun zelfstandigheid en eigenheid doen
gelden, maar verlangen ook naar erkenning door anderen.

In het zoeken naar een balans tussen geborgenheid en transcendentie, én
tussen zelfarticulatie en erkenning, kan zin opkomen als een ervaring van
verbondenheid. Alma gaat na onder welke voorwaarden een dergelijke
ervaring zich voordoet.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen