Te meten, of niet te meten: dat is de vraag
Auteur: Mackor, Anne Ruth
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 4.75
Socrates-hoogleraar Anne Ruth Mackor signaleert een toename van protocollen
en meetinstrumenten in professies. Zij stelt de vraag naar de verklaring
en de wenselijkheid van deze ontwikkeling aan de orde. In algemene
termen vraagt zij zich af waarom professionalisering zich voltrekt
langs de weg van de invoering van protocollen en meetinstrumenten en
gaat vervolgens dieper in op twee specifieke professies: die van geestelijk
verzorger en van forensisch gedragskundige. Zij betoogt dat de verklaring
voor genoemde ontwikkelingen in de geestelijke verzorging verschilt van
die in de forensische gedragskunde en dat de verschillen voortvloeien uit
specifieke kenmerken en omstandigheden van beide professies. In de geestelijke
verzorging lijken de ontwikkelingen te worden gevoed door onduidelijkheden
over de identiteit van de geestelijke verzorging. De ontwikkelingen
in de forensische gedragskunde lijken met name een gevolg te zijn
geweest van een machtsstrijd tussen forensisch psychiaters en psychologen
tegen de achtergrond van veranderende maatschappelijke opvattingen over
strafrecht.
Ten slotte bespreekt Anne Ruth Mackor de vraag of de toename van protocollen
en meetinstrumenten een wenselijke ontwikkeling is. Zij beargumenteert
dat het een goede zaak is dat de forensische gedragskunde de weg
van protocollering en kwantificering heeft gekozen, maar dat het zeer de
vraag is of geestelijk verzorgers er goed aan doen dit pad op te gaan.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen