Op de klippen of door de vaargeul?
Auteur: de Graaff, Bob
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 8.10
In zijn oratie signaleert Bob de Graaff dat historici bij de behandeling van
genocide of andere ernstige mensenrechtenschendingen twee risico’s
lopen. Geschiedschrijvers kan het verwijt treffen dat zij er te weinig aandacht
aan besteden. Door bij te dragen aan vergetelheid zouden zij als het
ware het misdrijf in de tijd verlengen. Aan de andere kant continueren zij
door te veel aandacht aan het verschijnsel te besteden de herinnering eraan
dusdanig dat dit kan bijdragen aan haatgevoelens bij de voormalige slachtoffers
en hun nakomelingen. Dit zou tot wraak, nieuw daderschap en een
voortdurende cyclus van haat kunnen leiden. De steeds grotere plaats die
slachtofferschap inneemt in zowel de actualiteit als de geschiedschrijving
vergroot dit laatste risico nog.
Aan de hand van de holocaust schetst de auteur de spanningen die kunnen
bestaan tussen de herinnering van slachtoffers en geschiedschrijving.
Hij laat vervolgens zien hoe de overgang van de herinnering van feitelijke
slachtoffers naar de collectieve herinnering van degenen die de genocide
zelf niet meemaakten cruciaal is voor de vraag of de herinnering zich ontwikkelt
tot geschiedenis of tot mythe.
De Graaff doet een aantal aanbevelingen die vorm kunnen geven aan de
zorgplicht van historici ten opzichte van overledenen en moeten voorkomen
dat zij ertoe bijdragen dat collectieve traumatische gebeurtenissen een
mythisch karakter krijgen en de opstap tot nieuw geweld vormen.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen