De ja-cultuur als instrument voor humanisering van de zorg
Auteur: Becker, Hans Marcel
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 5.70
Hans Becker ontwikkelde een compleet nieuwe visie voor de ouderenzorg die gebaseerd is op culturele sturing met vier kernwaarden: eigen regie, eigen werkzaamheid, de aanpak via een uitgebreide familie en een allesomvattende positieve attitude. Deze basiswaarden geven tezamen, via alle betrokken belangengroepen (managers, cliënten, medewerkers, familie en vrijwilligers) richting aan de organisatie.
Met de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn, reikt Beckers’ model een oplossing aan voor de problemen bij de organisatie van gezondheidszorg. Ouderen, partners en familie worden in een vrolijke omgeving en door een motiverende organisatie namelijk op een speelse manier zélf actief en vormen met hun ervaringsdeskundigheid
en inzet een grote en kosteloze steun voor de organisatie. Ook de zorgvragen die eigenlijk een kreet om aandacht zijn, worden zo vermeden.

Becker (1942) ontving de Zorgvisie Excellence Trofee als Zorgmanager van het Jaar, de Erasmus-te-paard Penning van de Erasmus Universiteit, de Van Borselen Penning van de gemeente Rotterdam en werd in 1997 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen