Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd
Auteur: van Ewijk, Hans
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 5.70
Onze samenleving wordt steeds complexer, en krijgt steeds minder vaste kaders. Veel mensen die de wereld rondom hun vertrouwde omgeving in
snel tempo zien veranderen, voelen zich onzeker over de toekomst en de richting van hun leven. Een wereld met een open horizon en voortdurende
communicatie vraagt om andere vormen van sociaal handelen.

Mensen die sociaal wat onhandig zijn, raken sneller geÔsoleerd. Juist in onze sociaal zo gevoelige samenleving is een gebrek aan de maatschappelijk gewenste sociale competenties een reden voor uitsluiting. Intussen neemt de omvang van de intensieve jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen, jaarlijks toe
met tien procent. We zijn doorgeschoten in onze specialisering en institutionalisering van de zorg. Hierdoor is hulp voor mensen, die ernstige
problemen hebben met sociaal functioneren, vaak duur en weinig effectief.
Breed georiŽnteerde maatschappelijk werkers en andere sociale werkers, die gericht en met vakmanschap mensen in hun directe omgeving coachen, adviseren en begeleiden zijn een goed en efficiŽnt alternatief.

Hans van Ewijk (1947) is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek, gefinancierd door
de Marie Kamphuis Stichting.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen