Ambivalenties in het sociale domein
Auteur: Hortulanus, Roelof
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 4.75
Werken in het lokale sociale domein is niet eenvoudig. De verwachtingen van burgers zijn hoog, de vragen om individuele hulp complex, de problemen rond het samen wonen en leven persistent en de noodzaak van informele vrijwillige inzet groot. Het sociale domein is een werkveld waar beeldvorming en feiten beiden om aandacht vragen, waar sprake kan zijn van uiteenlopende waarden en visies en waar rekening gehouden moet worden met de belangen en betrokkenheid van meerdere actoren.

Het sociale domein kent al met al tal van onzekerheden, tegenstrijdigheden en dilemmaís. Toch wordt het ambivalente karakter van het sociaal beleid en de professionele maatschappelijke dienstverlening veelal benaderd vanuit een eendimensionale illusie. We zien herhaalde pogingen om systemen en werkwijzen te ontwikkelen, die het falen in de voorgaande periode opheffen en een effectiever en vaak ook efficiŽnter benaderen van sociale vraagstukken naderbij brengen.

Als we een wijze van werken willen vinden die meer recht doet aan het karakter van het sociale domein, dan zullen we ambivalenties meer moeten
toelaten en onderzoeken. Zoín wijze van werken vraagt wel om een meervoudig beleidsmatig en professioneel optreden. Aan opdrachtverlening
en professionele verantwoording wordt dan op meerdere wijzen inhoud gegeven, zodat verschillende vormen van dienstverlening op passende wijze beoordeeld kunnen worden op hun individuele betekenis en maatschappelijke
impact.

Roelof Hortulanus (1946) bekleedt de leerstoel Sociale interventies en lokaal sociaal beleid aan de Universiteit voor Humanistiek, gefinancierd
door de MOgroep.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen