Gek van werk
Auteur: Notermans, A.M..
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 5.95
Voor u ligt een handboek over arbeidstoeleidingsmethodieken voor personen met psychiatrische beperkingen. De beschreven methodieken zijn tussen 1995 en 1997 ontwikkeld in het z.g. PINEL-project. PINEL is een acroniem voor Partnership, Improvement, Normalization, Employment and Living Standards.

Dit handboek bestaat uit twee delen. Het thema Praktijkervaring met arbeidstoeleiding van personen met psychiatrische beperkingen vormt het eerste deel. Het gaat hierin om de drie belangrijkste deelgebieden waarbinnen in Nederland gewerkt wordt: werkbehoud, werkaanpassing en sociale firma's. Verder wordt een overzicht geboden van relevante wet- en regelgeving.
In het tweede deel Het inschatten van arbeidsmogelijkheden van personen met psychiatrische beperkingen krijgt u inzicht in het algemene raamwerk, de praktijk van PINEL-projecten en een overzicht van gegevens en instrumenten. In aparte bijlagen informatie over PINEL-projecten en een vragenlijst arbeidsvaardigheden.

Gek van werk is een helder geformuleerd handboek voor een ieder die met dit type rehabilitatie in zijn functie te maken heeft.

Andere boeken binnen Psychiatrie