Uitgezworven Zwervers
Auteur: Osenbruggen, Astrid van
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 7.00
Stichting Humanitas Thuiszorg & Maatschappelijke Dienstverlening (Humanitas Thuiszorg) en de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Bavo Europoort hebben in december 2004 een woonvoorziening geopend voor oudere dak- en thuislozen met psychiatrische en somatische problematiek onder de titel: Uitgezworven Zwervers.
Deze woning, gevestigd op Mathenesserlaan 312 in Rotterdam is een bijzonder voorbeeld van opvang voor de groeiende groep ouderen in de maatschappelijke opvang zoals genoemd in de publicatie Rimpels in de opvang (Kuppens e.a., 2007).

Het blijkt dat mensen die jarenlang in miserabele omstandigheden op straat zwierven hier een nieuw thuis hebben kunnen vinden.
Het project wordt beschreven aan de hand van de resultaten van een evaluatieonderzoek. De aandacht is gericht op succes- en faalfactoren van het project, op de effecten voor de bewoners en op de specifieke functie van de voorziening.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen