Coachen en mediation
Auteur: Berghuijs, Marina
Categorie: Personeel en organisatie

Prijs: € 4.50
Door: Joke Ravensbergen en Marina Berghuijs

Het personeelsmanagement van organisaties ontwikkelt zich steeds meer tot human resource management. Coaching en mediation worden gebruikt als bruikbare instrumenten om het menselijk kapitaal van een organisatie of onderneming zo goed mogelijk te kunnen inzetten. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer er met welk instrument het beste resultaat te behalen is.

In dit boek maken de auteurs u vertrouwd met coaching en mediation en geven zij handvatten om te kiezen voor de inzet van een coach of een mediator.
Coaching en mediation worden steeds naast elkaar behandeld zodat duidelijk wordt wat de overeenkomsten en de verschillende mogelijkheden zijn van deze personeelsinstrumenten.

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING 7
Leeswijzer 9
1. SAMENWERKINGSPROBLEMEN EN CONFLICTEN OP DE WERKVLOER 13
1.1 Problemen en conflicten op het werk 13
1.2 Het ontstaan van een probleem en de ontwikkeling naar een conflict 14
1.3 Waardoor blijven conflicten bestaan? 16
2. WAT IS COACHING EN WAT IS MEDIATION? 19
2.1 Wanneer helpt coaching? 19
2.2 Wat is coaching? 20
2.3 Taken van de coach 23
2.4 Wat is mediation? 25
3. HET PROCES VAN COACHEN EN MEDIATION 31
3.1 Coaching, mediation, hoe gaat zoiets? 31
3.2 Hoe start een coaching? 31
3.3 Het proces van mediation 39
3.4 Mediation en soorten conflicten 43
4. DE ROL EN POSITIE VAN DE COACH EN DE MEDIATOR 47
4.1 Positie en de persoonlijke eigenschappen van de coach 48
4.2 Wat de coach doet en kan 51
4.3 Wat de coach weet 53
4.4 Wat de coach wil (en de medewerker) 53
4.5 De mediator 54
4.6 Positie en persoonlijke eigenschappen van de mediator 56
4.7 Wat doet en kan de mediator? 57
4.8 Wat weet de mediator? 59
4.9 Wat wil de mediator? 60
5. CRITERIA, TOETSEN EN BEOORDELEN 63
5.1 Het nut van meten 63
5.2 Kwaliteitscriteria 65
5.3 Manier van toetsen 68
5.4 Toetsen of beoordelen 69
5.5 Het meten van de resultaten van mediation 70
5.6 Kwaliteitscriteria voor mediation 70
LITERATUUR 77
OVER DE AUTEURS 79