Dakloos in Zeeland
Auteur: Wolf, Judith
Categorie: Geestelijke gezondheidszorg

Prijs: € 7.40
Dakloos in Zeeland schetst een beeld van de populatie volwassen daklozen en van de groep zwerfjongeren die gebruikmaken van de opvangvoorzieningen in Zeeland. Naast het sociaal-maatschappelijk profiel van de daklozen – uitgesplitst naar jongeren en volwassenen – komt de aansluiting tussen vraag en aanbod aan de orde: wat zijn de zorgbehoeften op diverse leefdomeinen en in hoeverre wordt hierin voorzien? Bijzonder aan dit onderzoek is dat de werkers van de opvangvoorzieningen bij de geïnterviewde daklozen ook een inschatting maakten van bij deze mensen passende woonruimte en begeleiding. Zowel de daklozen als de werkers vinden zelfstandiger woonvormen wenselijk. Meer dan de dakloze mensen zelf, vinden de werkers hierbij echter intensieve begeleiding noodzakelijk.

Door de focus op profiel, kwaliteit van leven, de aansluiting van het aanbod op de vraag, zorggebruik en woonwensen levert dit onderzoek veel aanknopingspunten bij de vernieuwing en toekomstige vormgeving van de opvang in Zeeland. Dakloos in Zeeland is daarom ook bruikbaar voor beleidsmakers en managers die in andere gemeenten voor de taak staan om een betere zorgaansluiting bij daklozenpopulaties te organiseren.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen in opdracht van de gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland.

Andere boeken binnen Geestelijke gezondheidszorg