Opbrengsten van sociale investeringen
“Voorkomen is beter dan genezen”, maar op sociaal gebied is het vaak moeilijk om preventieve investeringen van de grond te krijgen.
Deze bundel met bijdragen van verschillende auteurs gaat over (on)mogelijkheden om sociale investeringen zichtbaar en meetbaar te maken. Dit gebeurt aan de hand van zes uiteenlopende voorbeelden: antisociaal gedrag van kinderen, kindermishandeling, schaalvergroting in het onderwijs, sociale werkvoorzieningen, leefbaarheid en veiligheid van buurten. Sommige investeringen lijken op voorhand onrendabel maar op termijn kan het rendement toch hoog zijn. Dit boek draagt bij aan de discussie over zin en onzin van het meten van rendement van sociale investeringen.
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving en werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen