Analytisch filosoferen over opvoeding en onderwijs
Auteur: Groenendijk, Leendert F.
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 6.00
Onder de hedendaagse denkers over opvoeding en onderwijs neemt Ben Spiecker, hoogleraar aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, een vooraanstaande plaats in. Hij heeft in Nederland een analytisch-filosofische benadering van fundamentele pedagogische vraagstukken ge´ntroduceerd en die voorbeeldig en met vrucht beoefend.

Als blijk van waardering voor zijn inspirerende bijdrage aan zowel het nationale als internationale wijsgerig-pedagogische debat wordt hem bij zijn afscheid als hoogleraar een liber amicorum, een vriendenboek, aangeboden. Deze bundel opent met een overzicht van de ontwikkeling van Spieckers onderzoek. In de daarop aansluitende studies van collega's uit binnen- en buitenland worden thema's behandeld die zowel in het oeuvre van Spiecker als in de pedagogiek als geheel een belangrijke plaats innemen.

Dit boek biedt een uitstekende introductie in het gedachtegoed van Ben Spiecker. Omdat het de lezer op een gedegen manier inleidt in pedagogische kernproblemen is het bij uitstek geschikt voor pedagogische bacheloropleidingen. Het zal zowel bij vakgenoten als pedagogiekstudenten interesse voor de analytische opvoedingsfilosofie weten te wekken. Mede met het oog op die nadere kennismaking is een complete bibliografie van Spieckers publicaties bijgevoegd.

Andere boeken binnen Onderwijs algemeen