Marokkaanse jeugd, thuis in een tehuis?
Auteur: Pelt, Ruth van
Categorie: Cultuursociologie

Prijs: € 6.30
Hulpverleners binnen instellingen voor jeugdzorg krijgen de laatste
jaren steeds meer te maken met allochtone cliŽnten.
De hulpverlening aan deze jeugdigen en hun gezinnen is niet altijd
eenvoudig. Een van de 'nieuwe' groepen cliŽnten bestaat uit
Marokkaanse jongeren, die vanwege ernstige gedrags- en
opvoedingsproblemen zijn opgenomen in residentiŽle voorzieningen.
In dit boek wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen:
Tegen welke problemen lopen Nederlandse hulpverleners aan in de
residentiŽle hulpverlening aan Marokkaanse jongeren en hun ouders?
En welke oplossingen zien ze voor deze problemen?
Als antwoord op de gestelde vragen wordt eerst verslag gedaan van
een literatuurstudie. Daarbij komen onderwerpen als
cultuurverschillen, communicatieproblemen en verschillen in
probleemvisie tussen cliŽnten en hulpverleners uitvoerig ter sprake.
Dit deel geeft tevens een beeld van de situatie van Marokkaanse
gezinnen in Nederland.

Vervolgens beschrijven de auteurs de resultaten van een
kleinschalig praktijkonderzoek naar relevante ervaringen en
opvattingen onder Nederlandse gedragsdeskundigen in de
residentiŽle jeugdhulpverlening.

Mede door de vele suggesties, voorbeelden en casuÔstiek biedt
het boek nuttige informatie voor allen die werkzaam zijn
(uitvoerenden, staf, management) in de praktijk van de intensieve
(24-uurs) zorg voor Marokkaanse jeugdigen en hun ouders. Ook
voor studerenden op dit terrein bevat deze uitgave veel bruikbare kennis.

Andere boeken binnen Cultuursociologie