Lastige pubers
Auteur: Bruyn, Jenny de
Categorie: Multiculturalisme

Prijs: € 5.70
In Lastige pubers worden drie groepen jongeren met elkaar vergeleken: Surinaams-Creoolse jongeren die in Suriname leven, Surinaams-Creoolse jongeren die in Nederland leven en Nederlandse jongeren.
De onderzoekers vroegen deze jongeren naar de problemen die ze vertonen, hun ervaringen met ouders en met leeftijdgenoten. De resultaten laten zien dat deze drie groepen jongeren niet verschillen in de hoeveelheid problemen, maar wel in de vormen van probleemgedrag die ze vertonen. Daarnaast blijkt dat verschillende oorzaken aan te wijzen zijn voor het ontstaan van probleemgedrag in de drie groepen.
Voor de Nederlandse groep spelen met name leeftijdgenoten een belangrijke rol, voor de Surinaams-Nederlandse groep zijn zowel de opvoeding als de leeftijdgenoten belangrijk, terwijl voor de Surinaamse groep kenmerken van jongeren zelf het belangrijkste zijn.
Naast ‘gewone’ jongeren is ook aandacht besteed aan Surinaams-Creoolse jongeren die in hulpverleningsinstellingen in Nederland verblijven. Hoe tevreden zijn ze met de hulpverlening? Wat zien deze jongeren zelf als oorzaken van de problemen die zij hebben?

Lastige pubers is geschikt voor zowel onderzoekers en studenten die ge´nteresseerd zijn in de invloed van culturele factoren op de ontwikkeling van adolescenten, als voor hulpverleners die informatie nodig hebben over het perspectief van jongeren op hulpverlening.