Ouderparticipatie in de jeugdhulpverlening
Auteur: Dekker, M.T.M.
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 6.90
Ouderparticipatie werd als term voor het eerst gebruikt in het onderwijs.
Binnen de jeugdhulpverlening is tot nu toe nog geen boek
verschenen met ouderparticipatie als onderwerp.
Dit boek probeert in deze leemte te voorzien.

Ouderparticipatie wordt daarbij opgevat als een
samenwerkingsrelatie. Daarbij zal aandacht worden besteed aan
de visie op de rol van ouders in de hulpverlening in de twintigste eeuw.

Tevens wordt ingegaan op de rol van de overheid ten aanzien van de
positionering van ouders in de hulpverlening.
Vragen die aan de orde komen zijn: Welke invloeden spelen een rol
bij het totstandkomen van de betrokkenheid van ouders bij de
hulpverlening zowel vanuit het perspectief van de ouder als vanuit het
perspectief van de hulpverlener? Op welke wijze speelt competentie
van ouders en van hulpverleners een rol in de samenwerking?
Welke competenties zijn voor hulpverleners noodzakelijk in de
samenwerkingsrelatie met ouders? En hoe moet ouderparticipatie
concreet gestalte krijgen in een instelling voor jeugdhulpverlening?

Bij deze vragen wordt uitgebreid stilgestaan aan de hand van een
analyse van de betrokkenheid van ouders bij het hulpverleningsproces,
bij de leefgroep, bij de ondersteuning van de opvoeding en bij
betrokkenheid van beleid.

Andere boeken binnen Pedagogiek