Het topje van de ijsberg
Auteur: van Montfoort, Adrianus Johannes
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 8.40
Dit is het eerste boek waarin een samenhangende analyse wordt gegeven van de kinderbescherming en de bestrijding van kindermishandeling in ons land.
De kinderbescherming in ons land is altijd een mengeling van het beschermen van kinderen tegen geweld en verwaarlozing en het disciplineren van lastige, opstandige of criminele minderjarigen. Tot aan het eind van de jaren tachtig is de aandacht voor de bestrijding van kindermishandeling binnen de gevestigde kinderbescherming impliciet gebleven en is het ‘aanvullen van het gezag’ over (lastige) minderjarigen het belangrijkste uitgangspunt.
Sinds het einde van de jaren zestig is eindeloos gepraat en geschreven overde scheiding van hulp en recht. De kinderbescherming wordt daarbij ingedeeld bij het recht en daarom zoveel mogelijk teruggeduwd in een justitiële bureaucratie; de bestrijding van kindermishandeling wordt gezien als een vorm van hulp en daarom worden de meldpunten kindermishandeling geplaatst in de jeugdhulpverlening. In deze studie wordt de scheiding van hulp en recht gezien als het resultaat van de strijd tussen de juridische, medische en hulpverlenende professie. Betoogd wordt dat deze scheiding van hulp en recht een doodlopende weg is. Het is een kunstmatig onderscheid. Waarmee politici en beleidsmakers de wereld overzichtelijk trachten te houden, met als gevolg dat de uitvoerend werkers en de betrokken gezinnen worden opgezadeld met een ondoorzichtig oerwoud van instanties.
Zowel de kinderbescherming als de bestrijding van kindermishandeling zijn voortgekomen uit specifieke sociaal-morele bewegingen, waarin burgers en beroepsgroepen ijverden voor een nieuwe aanpak van een nieuw ‘ontdekt’ probleem. De dynamiek van deze bewegingen is voor de overheid kennelijk moeilijk te hanteren, want de Nederlandse overheid heeft lange tijd helemaal geen beleid ontwikkeld, verzuimt nog steeds duidelijke regels te stellen en verspilt veel tijd energie aan onderlinge twisten tussen departementen en tussen de centrale overheid en de provincies en grote steden.

Het boek is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de kinderbescherming of de bestrijding van kindermishandeling, juristen, hulpverleners en beleidsmakers, maar ook voor juristen en sociale wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de dynamiek tussen sociaal-morele bewegingen en de gevestigde instituties, de opkomst en ondergang van sociale problemen en de agenda-vorming van de publieke opinie, de politiek en de wetgever.


Andere boeken binnen Pedagogiek