Beoordeling door cliŽnten
Een beoordeling door cliŽnten is een belangrijk instrument bij het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorg. Ze geeft aan in welke mate de geboden zorg aansluit op de behoeften en wensen van de gebruikers. Aan de hand van de uitkomsten van een beoordeling door cliŽnten kan een zorginstelling haar aanbod meer toesnijden op wat cliŽnten wensen en nodig hebben.

Er komt echter nogal wat bij kijken om gebruikers de kwaliteit van zorg te laten beoordelen. Het vraagt een goede samenwerking tussen enerzijds cliŽnten (-organisaties) en anderzijds de zorgaanbieder. Bovendien is er een goed instrument nodig om de mening van cliŽnten te kunnen peilen, en vragen de voorbereiding en de implementatie van de resultaten veel aandacht.

Beoordeling door cliŽnten is een handreiking voor cliŽntenorganisaties, cliŽntenraden en zorgaanbieders bij het opzetten en uitvoeren van een beoordeling door cliŽnten. De publicatie bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel gaan de auteurs in op de achtergronden en uitgangspunten van de beoordeling door cliŽnten. Het praktische deel bevat tal van concrete aanwijzingen voor de voorbereiding, uitvoering en implementatie van de beoordeling. Bij het schrijven van de publicatie is gebruik gemaakt van de ervaringen die in verschillende sectoren van de gezondheidszorg met beoordeling door gebruikers is opgedaan. Dit maakt Beoordeling door cliŽnten een praktische handreiking voor iedereen die bij een beoordeling door cliŽnten in een zorginstelling betrokken is.

Andere boeken binnen Sociologie algemeen