Zorgcoördinatie, casemanagement en bemoeizorg
Auteur: Nuy, M.H.R.
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 4.95
In de reeks Passage Cahiers worden talrijke onderwerpen uit de rehabilitatie thematisch bijeen gebracht. Vele bijdragen zijn eerder, maar verspreid over de laatste jaren, gepubliceerd geweest in het tijdschrift Passage. De epiloog is telkens origineel en brengt elk Cahier in een actueel perspectief.
Cahier II handelt over een moeilijke en kwetsbare cliëntenpopulatie, namelijk over hen die gebaat zijn met zorgcoördinatie en/of bemoeizorg, over mensen die in ernstige mate moeite hebben met leven en weinig of geen vooruitzicht hebben op een >normaal= leven. Evengoed is te zeggen, dat het Cahier handelt over een sleutelprobleem in de zorg, namelijk het realiseren en behouden van samenhang in de zorg, het enige adequate antwoord op de levensomstandigheden van mensen met complexe en chronische problemen.
Evenals bij Cahier I is er bij de samenstelling op gelet, dat de eerste hoofdstukken een bespiegelend, oriënterend karakter hebben. Daarna volgen ervaringen uit de praktijk, een praktijk die chaotisch en weerbarstig is, maar ook een waaruit de menselijke hoop niet is verdwenen.
De epiloog, van de hand van Hans Kroon, is geheel aan de lezer.

Andere boeken binnen Psychiatrie