Basisboek Jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht in de praktijk
Auteur: Mare, mr. E.J. de
Categorie: Strafrecht en strafprocesrecht

Prijs: € 4.95
De afgelopen jaren hebben zich tal van wijzigingen voorgedaan op het gebied van zowel het jeugdstrafrecht als op het gebied van het civiele recht.
Het Basisboek jeugdstrafrecht en jeugd- beschermingsrecht in de praktijk geeft inzicht in deze wijzigingen en is bedoeld voor zowel studenten SPH en MWD als voor beroepskrachten werkzaam in de jeugdhulpverlening, het jongerenwerk en anderen werkzaam in de jeugdwelzijnspraktijk.
Het boek bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel wordt met name het jeugdstrafrecht en het jeugdstrafprocesrecht behandeld. Hierbij komen de wijzigingen die verband houden met de nieuwe wet van september 1995, uitgebreid aan de orde. Zo worden belicht: de rol van politie, het OM, de rechtbank, straffen en maatregelen, schadevergoedingen et cetera.
In het tweede gedeelte wordt ingegaan op de wijzigingen die verband houden met het werk van de Raad voor de Kinderbescherming en gezinsvoogdij-instellingen. Hierbij komen aan de orde: het Raadsonderzoek, de gewijzigde rol van de kinderrechter inzake ondertoezichtstelling en de nieuwe werkwijze van de gezinsvoogdij-instellingen.