van der Laan, Geert

Hr van der Laan over de Leeswijzer. Leeswijzer bij: Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk, door Geert van der Laan. In de leeswijzer wordt de student aan de hand van een groot aantal (meerkeuze)vragen door de tekst geleid. Daarmee kan hij nagaan of hij de stof voldoende onder de knie heeft, zodat hij goed voorbereid op een eventueel tentamen of examen kan verschijnen, dan wel goed beslagen ten ijs kan komen bij een discussie over de actuele ontwikkelingen in het maatschappelijk werk. Dat deze actuele ontwikkelingen aansluiten op het boek over legitimatieproblemen blijkt wel uit de recente vervolging van maatschappelijk werkers met voogdij- en reclasseringstaken wegens nalatigheid. Tegenwoordig is Geert Bijzonder Hoogleraar ben aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Beschikbare titels op epub.nl: